Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki firma UroFX wykorzystuje i chroni informacje, które zostaną nam udostępnione podczas korzystania z niniejszej strony.

Firma UroFX zobowiązuje się do zapewnienia ochrony prywatności osobom korzystającym z naszej strony. Jeżeli podczas korzystania z niniejszej strony poprosimy naszego klienta o podanie pewnych informacji, dzieki, którym można go zidentyfikować, zapewniamy, iż będą one użyte zgodnie z niniejsza polityka prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności podczas regularnej aktualizacji strony. Dlatego zalecamy, by regularnie odwiedzać nasza stronę i zapoznawać się z ewentualnymi zmianami na bieżąco. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 4 października 2015.

1. Jakie informacje gromadzimy

Informacje, o których podanie możemy poprosić, podczas odwiedzania naszej strony:
  • imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko
  • dane kontaktowe w tym adres e-mail
  • dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
  • inne informacje istotne dla zbadania opinii klientów i/lub ofert

2. Co dzieje się z uzyskanymi informacjami

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć potrzeby i zapewnić lepsza obsługę naszym klientom, w szczególności w celu
  • prowadzenia wewnętrznej ewidencji;
  • ulepszenia naszych produktów i usług;
  • informowania za pomocą podanego nam adresu e-mailowego o okresowych promocjach, nowych produktach, ofertach specjalnych lub o innych informacjach, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące dla naszych klientów;
  • od czasu do czasu możemy tez skorzystać z tych informacji i skontaktować się z klientem w celu przeprowadzenia badan rynkowych. Możemy skontaktować się przez e-mail, telefonicznie, faksem lub poczta. Możemy również wykorzystać te informacje, aby dostosować stronę do potrzeb i preferencji naszych klientów.

3. Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się do zapewnienia, ze uzyskane informacje są bezpieczne. W celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne, w celu zabezpieczenia informacji, jakie zgromadziliśmy online.

4. Linki do innych stron

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy jednak pamiętać, ze po opuszczeniu naszej strony i wejściu za pomocą linka na nowa stronę nie mamy nad nią żadnej kontroli. Dlatego tez nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę i prywatność informacji, które poda użytkownik podczas odwiedzania tych stron. Strony te nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zachować szczególna ostrożność i zapoznać się z polityka prywatności zamieszczona na danej stronie internetowej.

5. Kontrolowanie dostępu do danych osobowych.

Możesz ograniczyć zbierania lub wykorzystywania danych osobowych w następujący sposób:

  • Gdy pojawi się prośba o wypełnienie formularza na stronie internetowej, poszukaj opcji, która można kliknąć, jeśli nie chcesz, aby informacje te były wykorzystywane przez innych dla celów marketingu bezpośredniego
  • Jeśli wcześniej użytkownik zgodził się na udostępnienie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, może zmienić zdanie w każdej chwili, pisząc do nas lub wysyłając e-mail na adres office@urofx.com

Nie będziemy sprzedawać, rozprowadzać ani dzierżawić danych osobowych osobom trzecim, chyba, że uzyskamy pozwolenie użytkownika lub będzie to wymagane przez prawo. Możemy wykorzystywać dane osobowe klienta do wysyłania mu informacji promocyjnych, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla niego, jeśli wcześniej nas do tego upoważnił. Klient może zażądać udostępnienia danych osobowych, które posiadamy w ramach ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku (Data Protection Act 1998). Za te usługę pobieramy niewielka opłatę. W celu uzyskania kopii danych osobowych prosimy napisać do nas na adres: UroFX, Suite 14 Central Chambers, The Broadway, London W5 2NR.

Jeśli klient uzna, że informacje, które posiadamy są niepoprawne lub niekompletne, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym poczta elektroniczna lub listownie na podany powyżej adres. Natychmiast skorygujemy wszelkie niepoprawne informacje.

© 2021 UroFX
UroFX jest Autoryzowaną Instytucją Płatniczą rejestrowana w FCA (Financial Conduct Authority) pod numerem FRN 612112 i działa na podstawie ustawy o instytucjach płatniczych.

UroFX - Money Transfers web application is supported by UroFX on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10.