Brexit - Rynek Walutowy

Wzmocnie funta na wiadomość o Brexit debacie

Wczoraj funt wzmocnił się na wiadomość o wzroście inflacji o 0.2% we wrześniu, przy rynkowych oczekiwaniach 0.1%. Dalsze niepewności wokół Brexit działały na korzyść pozycji funta. Proces wyjścia UK z EU najprawdopodobniej będzie musiał być zatwierdzony przez parlament, według ostatnich wiadomości z przesłuchania w High Court. Pomimo faktu, że głosowanie najprawdopodobniej będzie miało miejsce po rozpoczęciu procedury artykułu 50, nadal to daje nadzieje, iż może to być „soft Brexit” co pomogło umocnieniu się funta.

Dodaj komentarz