• Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Pierwszy raz po dziesięciu latach Bank Anglii podniósł stopy procentowe
london-2824242_1280

Pierwszy raz po dziesięciu latach Bank Anglii podniósł stopy procentowe

Ekonomiści nie byli zaskoczeni podwyższeniem stóp procentowych przez Bank Anglii. To pierwsze od dziesięciu lat tego typu działanie na Wyspach.

Brytyjski odpowiednik Rady Polityki Pieniężnej – Komitet ds. Polityki Monetarnej zadecydował, że podstawowa stopa procentowa Banku Anglii wzrośnie z 0,25 proc. do 0,5 proc. Ostatnia taka podwyżka na Wyspach miała miejsce w lipcu 2007 r. i był to wzrost z 5,5 proc. do 5,75 proc., a więc z poziomu, który nieprędko zobaczymy w którymkolwiek banku centralnym w krajach gospodarczo rozwiniętych.

Decyzja Banku Anglii oznacza powrót do podstawowej stopy procentowej, a co za tym idzie wznowienie poziomu sprzed siedmiu pokryzysowych lat. W sierpniu ubiegłego roku zapadła decyzja o obniżeniu stopy procentowej z 0,5 proc. do 0,25 proc. i wiązała się bezpośrednia z wynikiem referendum dotyczącego brexitu. W ten sposób Bank Anglii chciał złagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego.

Na pierwszy plan w działaniach Banku Anglii wybija się inflacja. Roczna dynamika cen w Zjednoczonym Królestwie sięga już 3 proc., co stanowi jeden punkt procentowy powyżej inflacyjnego celu Banku Anglii. Procedura w przypadku dodatkowego wzrostu cen – co zdaniem ekonomistów ma spore szanse – polega na tym, że gubernator BoE będzie zobowiązany do napisania listu skierowanego do Kanclerza Skarbu, w którym wyjaśni brak realizacji celu oraz wyszczególni działania zmierzające do sprowadzenia inflacji na planowany poziom.

Dodaj komentarz